Programma Gent 25 nov

8u15-9u: Ontvangst met Koffie

9u-10u: Plenaire Sessie

 • Introductie van de dag - Caroline Verlinde, Directeur, VIVEL
 • Opening - Wouter Beke, Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Vlaamse Regering
 • Voorstelling VIVEL - Caroline Verlinde, Directeur, VIVEL
 • Dashboards voor de eerstelijnszones op basis van de Zorgatlas 2.0 - Karijn Van den Maagdenberg, Data-analist, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
 • Prangende vragen - Sophie Liekens, Stafmedewerker, VIVEL
 • Uitnodiging oplijsten ondersteuningsnoden, Karel Hermans en Pascale Mokangi, Stafmedewerkers, VIVEL

10u-10u30: Koffiepauze

10u30-12u15: Supervisies 

 • Inleiding (per 30 deelnemers) 
 • Supervisies met keuze uit volgende thema's (per 15 deelnemers):
  • Beleidsplanning - Tom Wouters en Ruth Raes 
  • Persoonlijk leiderschap: van individueel denken naar collectief doen – Grieke Forceville en Greet Indesteege 
  • Organisatie netwerken – Stef Steyaert en Peter de Greef 
  • PZON* centraal - Annet Wauters en Marleen Dethier (* Persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood)
 • Terugkoppeling in groep per supervisie

12u15-13u15: Lunch

13u15-15u: Herhaling Supervisies 

 • Inleiding (per 30 deelnemers) 
 • Supervisies met keuze uit volgende thema's (per 15 deelnemers):
  • Beleidsplanning - Tom Wouters en Ruth Raes 
  • Persoonlijk leiderschap: van individueel denken naar collectief doen – Grieke Forceville en Greet Indesteege 
  • Organisatie netwerken – Stef Steyaert en Peter de Greef 
  • PZON centraal - Annet Wauters en Marleen Dethier
 • Terugkoppeling in groep per supervisie

 15u-15u30: Koffiepauze

15u30-16u30: Plenaire Sessie

 • Introductie - Caroline Verlinde, Directeur, VIVEL
 • Sociale kaart - Patricia Werbrouck, Coördinator Sociale Kaart, Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Terugkoppeling bevindingen supervisies en ondersteuningsnoden -  Medewerkers, VIVEL
 • Vraag en antwoord en sluiting -  Caroline Verlinde, Directeur, VIVEL

16u30-18u: Netwerk Receptie​