Over VIVEL

VIVEL is het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren.

Dit doen we in eerste instantie door het ondersteunen van de zorgraden en hun medewerkers. Wij brengen alle kennis en expertise samen op het vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie. Daarnaast is VIVEL op Vlaams niveau het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar.

VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. We versterken de zorgraden en de zorgaanbieders, zodat zij efficiënt en doelgericht de noden van kwetsbare mensen en hun omgeving kunnen lenigen. Voorts verleent VIVEL de Vlaamse en de Brusselse overheid strategisch advies voor een optimaal eerstelijnsbeleid.

VIVEL is een gezamenlijk initiatief van:

  • zorg- en welzijnsvoorzieningen;
  • vertegenwoordigers van patiënten, gebruikers en mantelzorgers;
  • expertisecentra;
  • lokale besturen.

Naast deze initiatiefnemers werkt VIVEL nauw samen met vele andere partners, afhankelijk van de context.