Inhoud presentaties en supervisies

Op deze pagina vindt u de korte inhoud van de presentaties en supervisies. Deze pagina wordt aangevuld, van zodra de korte inhoud beschikbaar is. 

Presentaties

Dashboards voor de eerstelijnszones op basis van de Zorgatlas 2.0

Koenraad Jacob/Karijn Van den Maagdenberg

Demonstratie van de Zorgatlas. De “Zorgatlas” is een onderdeel van de data gedreven afdeling Informatie en Zorgberoepen bij het agentschap Zorg & Gezondheid. Het heeft als doel om data op een transparante en efficiënte manier voor te stellen aan burgers, zorgverleners, voorzieningen en beleidsmakers om onderbouwde beslissingen te nemen.

De Vlaamse Sociale kaart 

Patricia Werbrouck 

De Vlaamse sociale kaart informeert via www.desocialekaart.be burgers en zorgaanbieders over het bestaande zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. In deze presentatie wordt toegelicht welke nieuwe functionaliteiten de komende maanden geïmplementeerd worden zodat de gezondheidszorgverstrekkers hun gegevens in de databank kwalitatief kunnen verrijken. 


Supervisies

Beleidsplanning

Tom Wouters en Ruth Raes

Het beleidsplan is een instrument waarmee je als eerstelijnszone richting kiest en de werkzaamheden voor de komende periode structureert. Door prioriteiten te kiezen en deze gezamenlijk te vertalen naar doelstellingen en acties zet je de stap van nobele intenties naar concrete en zichtbare resultaten. Natuurlijk mag het dan niet alleen bij woorden blijven. Pas als je erin slaagt om beleidsplan te laten leven wordt het een bruikbare leidraad. Betrokkenheid van de verschillende actoren is daarbij cruciaal. In deze sessie gaan we in op hoe je van weloverwogen keuzes, langs zorgvuldige formulering de stap zet naar reële praktijk. We wisselen tips en ervaring uit om via het beleidsplan samenwerking waar te maken en resultaten te boeken.

Persoonlijk leiderschap: Van individueel denken naar collectief doen.

Grieke Forceville en Greet Indesteege.

Hoe kunnen we als Zorgraad samen de krachten bundelen om onze missie te realiseren? Hoe kan het opnemen van mijn persoonlijk leiderschap zorgen dat de collectieve intelligentie van de groep groeit? Hoe geven we mekaar het vertrouwen? En durven we daarbij het gezond conflict aangaan?

Kortom, hoe kunnen we de zelfregie die we verwachten van onze doelgroep, ook zelf toepassen in de werking van de Zorgraad? In deze sessie staan we stil bij hoe we met mekaar communiceren, hoe we mekaar het vertrouwen kunnen geven, en hoe we daardoor sterker kunnen worden als Zorgraad.

 

Organisatie netwerken

Stef Steyaert en Peter de Greef

We starten met een korte introductie in wat netwerken eigenlijk zijn. We introduceren enkele centrale concepten en besteden aandacht aan de vorming en het management van netwerken. Na deze introductie formuleren we – per 3 of per 4 – vragen en uitdagingen op het vlak van netwerkvorming en netwerkmanagement die verbonden zijn met de toekomstige opdrachten van de zorgraad. We clusteren de aldus geformuleerde vragen en opdrachten met de gehele groep en proberen aldus 2 logisch samenhangende clusters van vragen te maken. De deelnemers kunnen zich vervolgens, volgens hun eigen interesse, verdelen in 2 subgroepen.

Elke groep gaat dieper in op haar bundel vragen. De begeleiders Stef en Peter zullen de deelnemers uitdagen om hun eigen ideeën en visies te formuleren en hierop reflecteren vanuit hun eigen expertise en kennis. Het laatste kwartier brengen we de resultaten van de 2 subgroepen samen zodat iedereen een voldoende antwoord heeft gekregen op alle vragen.

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal

Marleen Dethier en Annet Wauters

Waarom is het belangrijk om de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal te zetten? Wat betekent het om de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal te zetten? Op welke manieren kan je dat doen? En wat zijn randvoorwaarden om de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood ook daadwerkelijk centraal te stellen?

In de inleidende presentatie van deze sessie beantwoordt Annet Wauters deze en meer vragen vanuit de jarenlange ervaring met patiëntenparticipatie van het Vlaams Patiëntenplatform. Ze toont aan wat de meerwaarde is van participatie en licht ook toe dat voor elke vraag naar of nood aan participatie een specifieke methodiek vereist is. Enkele voorbeelden uit de praktijk zullen de theoretische inzichten concreet maken.

Vervolgens gaan Marleen Dethier en Annet Wauters met de deelnemers in gesprek. Hoe hebben eerstelijnszones tot nog toe de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal gesteld? Wat bleek een succes? Welke obstakels kwamen ze tegen? En hoe kunnen de inzichten uit de inleiding en de ervaringen van andere eerstelijnszones ertoe leiden dat de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood in de toekomst (nog meer) centraal komt te staan?